Rafaelova družba
Domov > O nas > Kaj je Rafaelova družba?
Četrtek, 20 Junij 2024

Objavljeno: 21.05.2013

Rafaelova družba


Rafaelova družba je ustanova za pomoč slovenskim izseljencem in zdomcem pri gojitvi njihovega slovenstva in katolištva. Prvi namen družbe je spremljanje in povezovanje vseh slovenskih rojakov po svetu. Skrb zanje obsega versko, narodno, kulturno, prosvetno ter socialno področje in vključuje vse, kar more biti tem ljudem v pomoč.

 

Rafaelova družba si posebej prizadeva za:

  • informiranje in prebujanje ljudi v domovini k zavesti o slovenskem izseljenstvu in o potrebni skrbi za duhovni in gmotni napredek izseljenskih skupnosti;
  • povezovanje med domovino in tujino ter Slovencev v tujini med seboj;
  • pripravo, pomoč in spodbujanje občasnih in rednih srečanj pastoralnega, kulturnoposvetnega in socialnega značaja;
  • študij in strokovni pristop k problematiki ter zbiranju in urejanju arhivskega gradiva;
  • posredno delovanje z opozarjanjem na dolžnosti, ki jih imajo državne inštitucije do Slovencev po svetu;
  • sodelovanje z drugimi državnimi in civilnimi organizacijami, ki se zavzemajo za razseljene rojake;
  • vzdrževanje stikov z zamejskimi Slovenci.

 

RafaelMed drugimi dejavnostmi Rafaelova družba zbira in ureja arhivsko gradivo o delu in življenju izseljencev, oskrbuje rojake s slovenskimi knjigami, avdio-vizualnimi in drugimi pripomočki, prireja razstave arhivskih fotografij o življenju Slovencev v povojnih begunskih taboriščih na Koroškem (o čemer je leta 2014 izdala tudi fotografsko monografijo z naslovom Cvetoči klas pelina), organizira javne razprave, pripravlja obiske, aranžmaje, mladinske programe ter nastope pevskih in drugih kulturnih skupin v domovini, vzdržuje Ehrlichov dom na Svetih Višarjah in ga uporablja v kulturne, duhovne in izobraževalne namene. Tradicionalna dogodka, ki ju vsakoletno pripravlja sta nedelja Slovencev po svetu in srečanje treh Slovenij na Svetih Višarjah.

 

V Republiki Sloveniji želi Slovencem po svetu ustvariti prijaznejše okolje, da bi radi obiskovali svojo domovino ali domovino svojih prednikov in se vsaj nekateri za stalno preselili nazaj.

 

Pri delu je povezana z Zvezo slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih sodelavcev v Evropi in z drugimi slovenskimi župnijami in ustanovami po svetu. Sodeluje z državnimi organizacijami in drugimi civilnimi organizacijami, ki se zavzemajo za razseljene rojake.

Kaj je Rafaelova družba?